Dergilerimiz / Our Journals

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
E-mail : editor@eurasianacademy.org
http://socialsciences.eurasianacademy.org

Avrasya Çalışmaları Dergisi / Eurasian Studies Journal
E-mail : eurasian@eurasianacademy.org
http://eurasian.eurasianacademy.org

Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi / Eurasian Education & Literature Journal
E-mail : edulit@eurasianacademy.org
http://edulit.eurasianacademy.org

Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi / Eurasian Art & Humanities Journal
E-mail : arthum@eurasianacademy.org
http://arthum.eurasianacademy.org

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal
E-mail : busecon@eurasianacademy.org
http://busecon.eurasianacademy.org

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi / Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal
E-mail : econstat@eurasianacademy.org
http://econstat.eurasianacademy.org


 

Dergilerimiz kurulduğu günden beri müracaat esnasında (makaleyi gönderirken) ücret talep etmektedir. ÜAK Ekim 2019 doçentlik başvuru şartlarına eklenen "şaibeli dergi" kriteri de dergimizin yayın şartları açısından ne kadar doğru hareket ettiğini perçinlemiştir.

Makale değerlendirme Ücretleri İçin http://www.eurasianacademy.org/odeme.html sayfasına bakabilirsiniz.

Saygılarımızla