[1]
ÇİFTÇİ, M., MERT, A.K. ve ÇİFTÇİ, A.N. 2022. Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal. 22 (Ara. 2022). DOI:https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-01.