[1]
KOÇ, H. ve UÇAK , A. 2022. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARANIN DOLAŞIM HIZI İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal. 22 (Ara. 2022). DOI:https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-02.