[1]
KOL , S. ve METE, M. 2022. HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal. 22 (Ara. 2022). DOI:https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-03.