[1]
ÖZEN, Şeyma ve Mete, M. 2022. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN KARİYER UYUM YETENEĞİNE ETKİSİNDE MUTLULUĞUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal. 22 (Ara. 2022). DOI:https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-04.