[1]
ÇABAŞ, M. 2023. DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal. 24 (Ara. 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-01.