(1)
KOÇ, H.; UÇAK , A. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARANIN DOLAŞIM HIZI İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. econstat 2022.