ÇİFTÇİ, M., MERT, A. K., & ÇİFTÇİ, A. N. (2022). Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-01