KOL , S., & METE, M. (2022). HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-03