ÖZEN, Şeyma, & Mete, M. (2022). Sağlık Çalışanlarında Bilişsel Esnekliğin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisinde Mutluluğun Düzenleyici Etkisi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-04