ÇABAŞ, M. (2023). DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (24), 1–14. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-01