ÇİFTÇİ, Murat, Aslıhan Kübra MERT, ve Ayşe Nur ÇİFTÇİ. 2022. “Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi Ve TRA2 Bölgesi”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22 (Aralık). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-01.