KOÇ, Havva, ve Ayhan UÇAK. 2022. “TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARANIN DOLAŞIM HIZI İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22 (Aralık). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-02.