KOL , Selma, ve Mustafa METE. 2022. “HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22 (Aralık). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-03.