ÖZEN, Şeyma, ve Mustafa Mete. 2022. “SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN KARİYER UYUM YETENEĞİNE ETKİSİNDE MUTLULUĞUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22 (Aralık). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-04.