ÇABAŞ, Meral. 2023. “DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 24 (Aralık):1-14. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-01.