ÇİFTÇİ, M., MERT, A. K. ve ÇİFTÇİ, A. N. (2022) “Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi”, Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). doi: 10.17740/eas.stat.2022-V22-01.