KOÇ, H. ve UÇAK , A. (2022) “TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARANIN DOLAŞIM HIZI İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ”, Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). doi: 10.17740/eas.stat.2022-V22-02.