KOL , S. ve METE, M. (2022) “HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ”, Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). doi: 10.17740/eas.stat.2022-V22-03.