ÖZEN, Şeyma ve Mete, M. (2022) “SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN KARİYER UYUM YETENEĞİNE ETKİSİNDE MUTLULUĞUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ”, Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). doi: 10.17740/eas.stat.2022-V22-04.