ÇABAŞ, M. (2023) “DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?”, Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (24), ss. 1–14. doi: 10.17740/eas.stat.2023-V24-01.