ÇİFTÇİ, M., A. K. MERT, ve A. N. ÇİFTÇİ. “Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi Ve TRA2 Bölgesi”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22, Aralık 2022, doi:10.17740/eas.stat.2022-V22-01.