KOÇ, H., ve A. UÇAK. “TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARANIN DOLAŞIM HIZI İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22, Aralık 2022, doi:10.17740/eas.stat.2022-V22-02.