KOL , S., ve M. METE. “HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22, Aralık 2022, doi:10.17740/eas.stat.2022-V22-03.