ÖZEN, Şeyma, ve M. Mete. “SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN KARİYER UYUM YETENEĞİNE ETKİSİNDE MUTLULUĞUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22, Aralık 2022, doi:10.17740/eas.stat.2022-V22-04.