ÖZEN, Şeyma, ve M. Mete. “Sağlık Çalışanlarında Bilişsel Esnekliğin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisinde Mutluluğun Düzenleyici Etkisi”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 22, Eylül 2022, doi:10.17740/eas.stat.2022-V22-04.