ÇABAŞ, M. “DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, sy 24, Aralık 2023, ss. 1-14, doi:10.17740/eas.stat.2023-V24-01.