KOL , Selma, ve Mustafa METE. “HASTALARIN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL İLİNDEKİ BİR TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, no. 22 (Aralık 24, 2022). Erişim Mart 29, 2023. https://eurasianacademy.org/index.php/econstat/article/view/1101.