ÖZEN, Şeyma, ve Mustafa Mete. “SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN KARİYER UYUM YETENEĞİNE ETKİSİNDE MUTLULUĞUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ”. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, no. 22 (Aralık 24, 2022). Erişim Mart 29, 2023. https://eurasianacademy.org/index.php/econstat/article/view/1102.