F?NANSAL P?YASALARA MÜDAHALEDE MERKEZ BANKACILI?I

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Finansal- piyasalar- Faiz- Merkez- Bankas?- Devlet- müdahalesi

Özet

Devlet bir çok gerekçeye dayanarak ekonomiye müdahale eder. Müdahalelerin özünde politika amaçlar? olabildi?i gibi, piyasalar?n var olan düzenli i?leyi?lerini sürdürme iste?i de yer alabilir. Devletin piyasalara müdahalesinden bahsedildi?inde ise, mal piyasalar?, faktör piyasalar? ve finansal piyasalar akla gelir. Bu piyasalar aras?nda, etkileri tüm ekonomiyi h?zl? bir biçimde sard??? cihetle, finansal piyasalar?n özel bir önemi vard?r. Bu ba?lamda da, kamu otoritesinin sermaye piyasalar? ve para piyasalar? olarak iki temel piyasaya ay?rd???m?z finansal piyasalarda düzenleyici, yönlendirici ve denetleyici etkinlikler gösterdi?i görülür. Kamu otoritesinin finans piyasalar?ndaki kurumlar? aras?nda Merkez Bankas? yer al?r. Merkez Bankas? ekonomide sahip oldu?u büyüklük ve etkinlik ile, finansal piyasalarda özel bir öneme sahiptir. Bu çal??mada Merkez Bankas?n?n finans piyasas?ndaki etkinlikleri ve etkileri incelenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler