Alan Editörleri

Baş Editör 

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Genel Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Doç Dr. Selçuk BALI (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Haşim AKÇA (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim İNANÇLI (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Recai COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÇAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin SARI (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer GÖKAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL  (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (KOcaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Targan ÜNAL (Okan Üniversitesi)

Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof Dr. Ferda TATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

 Dr. Öğretim Üyesi Özlem GÖKTAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Dr.Öğretim Üyesi Funda SEZGİN (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sevda Yaşar COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Demet ÇAK (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Demirbaş (İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Balkanlı (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Erçin (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan TÜRKAY  (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇİFTÇİ (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr.Mehmet Özmen (Çukurova Üniversitesi)

Dr. Şeyma Bozkurt Uzan