PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2023-V16-04

Anahtar Kelimeler:

Piyano eğitimi- Çevrimiçi uygulamalar- Çevrimiçi piyano dersi

Özet

Günümüz dünyasında uygulanan uzaktan eğitimle birlikte çevrimiçi (online) öğrenme olanağı sunularak, piyano eğitimi için sanal bir sınıf oluşturmaya imkan sağlanmaktadır. Çevrimiçi ortamın video, sesli görüşme, ekran gösterimi ve ders için gerekli materyallerin paylaşımı gibi birtakım özellikleri barındırması, kitlelerin bu teknolojiden faydalanmasını cazip hale getirerek, geleneksel piyano eğitimindeki zaman ve mekan algısını kırmaktadır. Çevrimiçi, asenkron ve müzik yazılımları ile çalgı eğitimi uygulamaları da gençler arasında oldukça yaygın ve tercih edilir durumdadır. Bu durum çalgı eğitimcilerinin müzik öğretim toplulukları ile çevrimiçi eş zamanlı ya da asenkron müzik dersleri verme konusunda günden güne daha fazla deneyim ve tecrübe yaşamalarını gerektirmiştir. Bu araştırmada piyano eğitiminde kullanılan çevrimiçi uygulamalarını tespit etmek amacıyla, piyano dersi, piyano eğitimi, çevrimiçi piyano dersi, çevrimiçi piyano eğitimi, online piano lessons ve online music learning başlıklarıyla web tabanlı çeşitli tarayıcılar, app store ve playstore üzerinden arama yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Tüm uygulamaların kapsamlı bir şekilde taranması sonucu dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip bilgisayar, tablet ve telefonda kullanıma imkan veren, eğitici özelliği ön planda olan uygulamalar arasından 10 uygulama seçilmiştir. Bu uygulamalar kullanıcılara sağladığı imkanlar, kullanıcıların teknolojik, nota ve çalgılara gereksinimi, uygulamaların piyano eğitiminde içeriklerini tespit etmek amacıyla 21 özellik belirlenmiş ve bu özellikler çerçevesinde elde edilen veriler nitel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-30

Sayı

Bölüm

Müzik