TÜRK HALK DANSLARI GELENEĞİNDE DOĞAÇLAMA SANATI

Yazarlar

  • Kerem Cenk YILMAZ Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2023-V16-03

Anahtar Kelimeler:

Dans- Doğaçlama- Türk Halk dansları- Koreografi

Özet

Doğaçlama, birçok farklı kültürde ve dönemlerde var olan, bir performans sanatı biçimi için kullanılan bir terimdir. İnsanlar, müzik, tiyatro, dans ve diğer performans sanatlarında doğaçlama yapma yeteneğini tarih boyunca geliştirmişler ve doğaçlamanın sağladığı anlık ve hızlı düşünme, özgünlük ve özgürlük gibi anahtarları performanslarında kullanmışlardır. Alanyazında doğaçlama sanatı üzerine yazılmış birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar doğaçlamanın bir form olarak ortaya çıkışı,  farklı disiplinlerdeki uygulama pratikleri, evreleri başta olmak üzere çok zengin bilgiler içermektedir. Alanyazındaki çalışmaların yalnızca küçük bir kısmında geleneksel dans ile ilişkilendirilen doğaçlama sanatı Türk Halk Oyunları disiplininde de pek de üzerinde durulan bir konu olmamıştır. Yapılan çalışmalar yüzeysel bir tartışma niteliğinde kalmış, doğaçlama sanatı koreografi olgusunun bir dayanağı olarak ele alınmıştır.

Bu çalışmadaki amacımız, Türk Halk Dansları geleneğinde doğaçlama sanatının konumunu açıklamaktır. Yine ilgili alanyazına atıfla, yapılan tartışmalar ile doğaçlama üretimlerin Türk Halk Dansları geleneğinin temelini oluşturduklarını gösterebilmektir.

Anahtar kelimeler; Dans, Doğaçlama, Türk halk dansları, Koreografi

İndir

Yayınlanmış

2023-11-30

Sayı

Bölüm

Sahne Sanatları