BİLLBOARD TASARIMINDA DİJİTALLEŞME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA “QR KODLU DİJİTAL BİLLBOARDLAR”

Yazarlar

  • Ümit DİKMEN KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2023-V16-08

Anahtar Kelimeler:

Billboard- Reklam- Yazı- Dijital Billboard

Özet

Dış mekân tasarımlarında herhangi bir mesajı veya ürünü tanıtmak için kullanılan billboardlar, açıkhava reklamcılığının en önemli unsurlarından biridir. Büyüyen ve gelişen dünyada reklamcılık sektörünün gelişmesiyle billboard tasarımı da etkili birer reklam aracı haline gelmiştir. Bu nedenle hedef kitleye ileteceği mesajı göstermesi açısından billboardun, etkili bir tasarıma, güncellenebilir olmasına ve tipografi elemanlarının doğru kullanımına paralel olarak, kabul edilebilir bir uzaklıktan okunabilirlikte olması gerekmektedir.

Günümüzde dijitalleşme teknoloji, sanat, bilim, müzik vb. birçok alanda olduğu gibi grafik tasarıma da etki etmektedir. Dijitalleşmenin yol açtığı yenilikler QR kod sisteminin kullanımıyla beraber erişilmek istenen verilere daha kolay ulaşılabilmeyi sağlamıştır. Dijital billboardlar kullanım kolaylığı açısından billboard çeşitleri içerisinde daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çalışmada dijital billboard tasarımı ve uygulama kolaylığı, kullanılabilir olması, QR kod kodlama sisteminin işlevselliği açıklanmıştır. Literatür taraması yapılarak billboard çeşitleri incelenmiş ve dijital billboardlar tanımlanarak QR kodların billboardlar üzerindeki iletilen mesajı vermesi açısından erişilebilirliğinin ne kadar kolay olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerden dolayıdır ki billboard çeşitlerinden Dijital Billboard tasarımı kullanım kolaylığı açısından ön plandadır. Bu çalışmada Dijital Billboard tasarım ve uygulama kolaylığı, QR Kod kodlama sisteminin Dijital Billboard üzerinde kullanımı üzerinden açıklanmıştır. Araştırma bu yönüyle ileride daha yaygın olarak dijital billboardların nasıl kullanılacağını göstermesi açısından önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-27

Sayı

Bölüm

Görsel Sanatlar