ANTİK YUNAN TAPINAKLARININ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Yazarlar

  • Ahmet DENİZ Kafkas Üniversitesi
  • Ayhan YARDIMCIEL Kafkas Üniversitesi
  • Özlem TOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2015-V1-01

Anahtar Kelimeler:

Tapınak- Kehanet- Batı Anadolu- Ekonomi- Siyaset

Özet

Din ve inanç kavramı; insanın tarih boyunca yaşadığı serüvende ona eşlik etmiştir. Geliştirip, biriktirerek gelecek nesillere devrettiği kültür içinde din olgusu oldukça önemlidir. İnsanoğlu barınma ihtiyacı ile eş güdümlü olarak ilk dini yapılarını da inşa etmiştir. Semavi dinlerin ortaya çıkışına kadar genel anlamda tapınak olarak tanımlanan bu mabetler, yapılan bağışlarla merkezi bir ekonomik güce dönüşmüşlerdir. Ekonomik güçleri ve uyguladıkları kehanet odaklı bilicilik faaliyetleri onların aynı zamanda din ile birlikte siyasi etkilerinin de ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Batı Anadolu’da bu sistemin hayata geçtiği görülmektedir. Pers-Lidya ile Pers-Yunan mücadelelerinin arka planında tapınakların siyasete olan etkileri göze çarpmaktadır. Ancak, Antik Yunan tapınakları hiçbir zaman siyaset üstü bir kuruma dönüşmemiştir. Tapınaklar daha ziyade danışma meclisi görünümünde olmuşlardır.

İndir

Yayınlanmış

2015-04-30

Sayı

Bölüm

Makaleler