İTALO-GREK ÜSLUBUNA BİR ÖRNEK: HARLEY 5535 (LONDRA, BRITISH LIBRARY HARLEY KOLEKSİYONU)

Yazarlar

  • İlkgül KAYA ZENBİLCİ Ankara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2016-V5-03

Anahtar Kelimeler:

Ortaçağ Sanatı- El yazması- Minyatür- Mezmurlar- İtalo-Grek Üslup- Terra d'Otranto Üslubu

Özet

Bu çalışmada İtalo-Grek üslubundaki “Harley 5535” envanter numaralı el yazması ele alınmış; eserin kodikolojik, paleografik ve üslupsal özellikleri incelenmiştir. Bu eser, geniş bir yazma koleksiyonu bulunan Londra'daki British Library’nin Harley Koleksiyonu'na aittir. Kolophonunda Brindisili Andreas tarafından yazıldığı ve Mayıs 1284'te tamamlandığı kayıtlıdır (folio 221v, 260v). Eser parşömen üzerine yazılmış toplam 278 foliodan oluşmaktadır. Eserin boyutları 11.2 x 7.5 cm’dir ve diminütif yazmalar grubunda yer alır. Antik Grekçe olarak Terra d'Otranto üslubunda, miniskül ve majüskül harflerle yazılmış eserin metin içeriği, folio 1’den folio 202’ye kadar “Mezmurlar 1-150”, folio 203r-v “Mezmurlar 151”, folio 203’den folio 221’e kadar “Yakarışlar”, folio 222'den folio 227’ye kadar “Dualar”ı içermektedir. İki folio üzerinde birer tezhip minyatürü vardır. On dokuz folio üzerinde inisiyal süslemelerinden oluşan minyatürler görülür. Bir folio üzerinde “Nathan Davud’un Önünde” (2 Samuel 12: 1-19) konusunu işleyen figürlü kompozisyondan oluşan tam sayfa (aristokratik) minyatür yer alır. Bu minyatür el yazmasına sonradan eklenmiştir ve 12. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilir.

İndir

Yayınlanmış

2016-07-31

Sayı

Bölüm

Makaleler