“GÖVDE - GEÇMİŞE AKAN ŞİMDİ” İSİMLİ DANS PERFORMANSININ TASARIM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Sernaz DEMİREL TEMEL Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Tan TEMEL Yıldız Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2019‐V11‐04

Anahtar Kelimeler:

Hareket tasarımı- ses tasarımı- sahne tasarımı- zaman- performans

Özet

“Gövde – Geçmişe Akan Şimdi” isimli dans performansı, 15. İstanbul Bienali'nin komşu etkinlikler programı kapsamında, Anna Laudel Galeri’de hazırlanan “Geçmiş Günümüzle Buluşuyor” isimli karma sergide yer almıştır. Huma Kabakcı ve Mine Küçük küratörlüğünde gerçekleşen sergi, konseptini tarih ve buna bağlı olarak zaman kavramından alan, farklı malzeme ve tekniklerle iş üreten, yerli ve yabancı 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı bir seçkiden oluşur. Serginin konsepti dâhilinde tarihi geçmişi ve mimari yapısı ile sergi mekânı olarak, İstanbul Karaköy’de bulunan ve 1901-1915 yılları arasında Osmanlı Posta Binası olarak hizmet vermiş olan şimdiki adıyla Anna Laudel Galeri seçilmiştir. Dans performansının tasarımında, beden, geçmiş, şimdi ve gelecek olarak adlandırılan tüm zaman kavramlarını içinde barındıran, sürekli dönüşen bir mekân olarak tanımlanmıştır. Hareket yaratım sürecinde beden, şimdiyi geçmişe taşıyan bir aracı olarak konumlandırılırken, geçmişin hafızasıyla şimdiyi yaratan konumdadır; gelecek şimdiden esinlenir ve belirsizliğini sürdürür. Ses tasarımı, sahne ve kostüm tasarımında katkıda bulunan sanatçılar bahsi geçen kavramlardan yola çıkarak kendi üretimlerini gerçekleştirirler. Sanatçılar çalışma sürecinde, hareket, ses, sahne ve kostüm tasarımı öğelerini etkileşimli olarak bir araya getirerek geliştirirler. Bu bildiride, “Gövde – Geçmişe Akan Şimdi” isimli dans performansının hareket, ses, kullanılan malzemeler ve tasarım öğelerine odaklanılarak, performansın oluşum süreci incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

2019-11-30

Sayı

Bölüm

Makaleler