SOYUT SANAT ve TÜRKİYE

Yazarlar

  • Nilüfer ÖNDİN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2020-V13-05

Anahtar Kelimeler:

Türk Resmi- Soyut Sanat- Lirik- Geometrik- Kaligrafi

Özet

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve yirminci yüzyılın ilk yıllarında da etkilerini sürdüren düşünsel değişim, nesnenin anlamına odaklandığından, nesne yalnızca duyusal olarak kavranılan gerçeklik olarak kabul edilmez. Kavranılan gerçekliğin arkasındaki aramaya yönelen sanatçı zihni de nesne karşısında düşünsel tavır alır. Nesnenin düşünsel olarak kavranması, optik yanılsamayı ortadan kaldırır ve kimi sanatçılar resmi soyut bir yapıya dönüştürür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Paris sanat ortamında etkisini yoğun bir şekilde sürdüren soyut sanat, Türk ressamlarınca da benimsenir ve 1950’lerden itibaren Türkiye’de giderek yaygınlaşır.

İndir

Yayınlanmış

2020-11-30

Sayı

Bölüm

Makaleler