EDEBİYAT TERAZİSİNİN KEFELERİ: METİN VE YAZAR

Yazarlar

  • Engin GENÇ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2022-V15-02

Anahtar Kelimeler:

Yazar- metin- edebî eser- ilişki

Özet

Edebî metinler için tartışılmaz bir gerçek varsa o da metin ve yazarın iç içeliğidir. Bir edebî metin incelirken yazarından bağımsız düşünülemez. Her edebî metin; yazarının hayatının, kültürünün, dünya görüşünün vb. izlerini taşır. Yazarlar yaşadıkları olayları yeniden kurgularlar ve metinlerde hayatlarından izler taşıyan bir seçki oluştururlar. Dolayısıyla bir edebî metin incelenirken yazarıyla ilişkilendirilmesi gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir.   Çalışmamın giriş kısmında metin-yazar ilişkisi üzerinden durup, gelişme kısmında metin-yazar birlikteliğini oluşturan karakter/başkarakter, zihniyet, düşünce dünyası, toplumsal problemleri çözme arayışı, edebî-sanatsal eğilimi, mekân-zaman algısı, kendi yaşamını esere yansıtma ve teknik alt başlıkları etrafında derinlemesine bir analiz çalışması yaptım. Bilhassa bu doğal mecburiyet bağının kurulmasında yazarların metinlere nüfuz etmelerinin altında yatan etmenleri sorgulayıp sonuç kısmında ise kapsamlı bir değerlendirme sunulmuştur.   Çalışmamın amacı, edebiyat dünyasının metin ve yazar ilişkisi üzerinde yapılan çalışmalara bir bakış açısı kazandırmaktır. Çalışmamın yöntemi hususunda ise metin-yazar birlikteliğini ortaya çıkaran metinleri incelerken sıklıkla kullanılan belli başlı kalıplar ekseninde bir inceleme yapılmıştır. Bu konuya eğilerek modern çağda olay çevresinde gelişen metinlerin ne kadar işlevsel olduğu ve yazarıyla ne ölçüde bağlantı kurduğu incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-04-30

Sayı

Bölüm

Makaleler