TÜRK HALK OYUNLARINDA YAPISAL ANALİZ VE HAREKET KALIPLARI

Yazarlar

  • Selami AKIŞ Ardahan Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2022-V15-04

Anahtar Kelimeler:

Türk halk oyunları- Yapısal analiz- Hareket kalıpları- Dilim- Hareket cetveli

Özet

Oyun, yaratılışından beri insanın hayatını etkileyen ve yaşam boyu kendi benliğini arama sürecinde onun en önemli materyallerinden biridir. Müzik ve hareketin, din, tarih, coğrafya, kültür ve sanat gibi unsurlarla birleşerek meydana getirdiği halk oyunları/dansları da toplumun folklor öğelerinin en önemli unsurlarındandır. Halk oyunlarının/danslarının insan yaşamındaki değerini koruması, doğru bir şekilde bir sonraki kuşaklara aktarımla sağlanabilir. Buna bağlı olarak da Türk halk oyunlarının öğrenimini ve öğretimini kolaylaştırmak, arşivlemek ve analiz yapmak amacıyla yapısal hareket analizi oldukça önem taşımaktadır. Türk halk oyunları tarihsel, kültürel ve sanatsal olarak taşıdığı büyük önem sebebiyle birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların bir kısmını oluşturan yapısal oyun analizleri, oyunların detaylı bir şekilde ele alınarak, düzenli parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada Türk halk oyunları yapısal analiz çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken de henüz yeni bir kavram olan “dilim” kavramı kullanılarak yapısal analiz terimlerine bir yenisi önerilmiştir. Ayrıca halk oyunları hareketlerinden oluşan bir “hareket cetveli” oluşturulmuş, oluşturulan bu hareket cetveli de müzik terimleri ile eşleştirilerek karşılaştırmalı bir hareket cetveli sunulmuştur. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmanın Türk halk oyunları alanına önemli katkılar sağlayacağı temenni edilerek, farklı bir bakış açısı da kazandıracağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-04-30

Sayı

Bölüm

Makaleler