Varlık Yönetimi Kapsamında ISO 55001 Standardı ve Türkiye'de Kamu Kurumlarında Varlık Yönetimi İhtiyacı: TEİAŞ Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022.V29-01

Anahtar Kelimeler:

Gayrimenkul- Varlık Yönetimi- Kurumsal Varlık Yönetimi- PASS55- ISO 55000

Özet

Bu çalışmada, uluslararası standartlar açısından varlık yönetimi konusunda farkındalık yaratılması ve Türkiye’de kamu kurumlarında varlık yönetimi konusunda kamu sektörü yöneticilerine, çalışanlarına ve gayrimenkul geliştirme uzmanlarına ışık tutulması hedeflenmiştir. Türkiye’de ve Dünyada varlık yönetim sistemleri çalışmalarında mevcut durumun irdelenmiş ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’in varlık yönetim sisteminin uygulanabilirliğinin değerlendirilmiş olup varlık yönetim sistemlerinin uluslararası düzeyde ele alınmasına yönelik varlık yönetimi için en temel standart kabul edilen ISO 55000 ve PAS 55 standartlarının yapılarına yönelik literatür taraması yapılarak tarihsel süreçte gelişimi incelenmiştir. Türkiye’de varlık yönetim sistemi uygulamalarının yaygın olmadığı, ele alınan örnek TEİAŞ’ın mevcut durum değerlendirmesinde bu yapıda büyük bir organizasyonu yönetebilmek için varlıklarının doğru tespitine ve tüm varlıklarının ortak bir veri ambarında tutulmasına ihtiyaç duyduğu, kurumun kurumsal varlık yönetimi sisteminin kurulması ile Şirket çalışmalarının fonksiyonelliği için kullanılan bütün varlıkların (aktif-pasif) yönetiminin desteklenerek detaylı olarak bilgilerin tutulabileceği sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri