Kıyı Erozyonunun Gayrimenkul Değerine Etkisinin Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022.V29-03

Anahtar Kelimeler:

Gayrimenkul Değeri- Kıyı Erozyonu- Kıyı Planlaması

Özet

Önemli yaşam alanları olan kıyı bölgeleri ve bu bölgelerdeki gayrimenkullerin, uzun dönemde kıyı erozyonu nedeniyle uğradığı değer kaybının tahmin edilmesine yönelik teorik ve uygulama aşamalarını içeren bir analiz yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Kıyı erozyonunun izlenmesi ve gayrimenkullere olan etkisinin tahmin edilmesi, ekonomik gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra çevresel, sosyal, kültürel ve mülkiyet değerlerinin korunması açısında da son derece önemlidir. Dünya’da gayrimenkul sektörü için oldukça önemli olan değer tahmini ve değere etki eden faktörlere yönelik ciddi çalışmalar yürütülmekle birlikte, inşa edilecek kıyı yapılarının meydana getireceği kıyı erozyonunun, uzun dönemde kıyıya yakın bölgelerdeki gayrimenkullerin değerinde yapacağı etkinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sakarya İli Karasu İlçesinde seçilen kıyı şeridinde, erozyonunun etkilerini analiz etmek amacıyla, yörenin rüzgar ve dalga iklimi analizleri yapılarak etkili dalga yönü belirlenmiş, seçilen kıyı şeridinde yıllar içerinde meydana gelen kıyı çizgisi değişimleri incelenmiş, mevcut kıyı mevzuatı da göz önünde tutularak, sahadan ve resmi kurumlardan elde edilen veriler irdelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir analiz yaklaşımı ortaya konularak, kıyı erozyonunun kıyıya yakın bölgelerdeki gayrimenkullerde değer kaybına neden olacağı belirlenmiştir. Kıyı bölgelerinde bu yönde değer tahmininin yapılmasının, gayrimenkul sektörü, kıyı bilimleri ve alt sektörlere oldukça değerli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri