Ekonomik Büyümenin Gerçekleşmesinde Ekonomik Özgürlüğün Etkisi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022.V29-04

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Büyüme- Ekonomik Özgürlük- Ekonomik Özgürlük Endeksi

Özet

Mülkiyet hakkı, serbest piyasa kanunları ve ekonomik özgürlükler üzerinde uzun yıllardır çalışmalar literatürde yer almaktadır. Söz konusu çalışmalarda 90’lı yıllardan itibaren arttış gözlemlenmektedir. Bu artışta ekonomik özgürlük kavramının ölçümüne ilişkin endekslerin 90’lı yıllar itibariyle kullanılmaya başlanmış olması etken olmaktadır. Ekonomik özgürlüğün ülkelerin ekonomik performası açısından yaşanan farklılıkları açıklamakta önemli olduğu yapılan çalışmalarda açıklanmaktadır. Ampirik bulgular, daha fazla özgürlüğün ekonomik ve kurumsal alanda daha fazla iyileştirne anlamına geldiği, bunun da yüksek ekonomik büyüme ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Ekonomik özgürlük endekslerinden yararlanarak Türkiye’ nin ekonomik özgürlük açısından durumunu incelemektir. Son yıllarda Türkiye’ nin ekonomik özgürlük açısından beklenen düzeyde olmadığı, endeks değeri olarak gerilemeler yaşandığı görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

İktisat