Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Terörizm ve Ekonomik Büyüme: Bir Panel Nedensellik Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022.V29-05

Anahtar Kelimeler:

Terörizm- Ekonomik Büyüme- Panel Nedensellik Analizi

Özet

Küreselleşen dünyada terörizm ve ekonomik maliyetleri son yıllarda artmıştır. Bu nedenle çalışmada, nedensellik analizi kullanılarak 2007-2019 dönemi için 18 Sahra Altı Afrika ekonomisinde ekonomik büyüme ve terörizm arasındaki karşılıklı ilişki araştırılmıştır. Panel düzeyinde nedensellik analizi bulguları, ekonomik büyüme ve terörizm arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisine işaret ederken, iki değişken arasında ülke düzeyinde nedensellik analizi bulguları ise, ülkeye özgü ekonomik ve kurumsal özelliklere bağlı olarak değişikenlik göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

İktisat