Suriyeli Geçici Sığınmacıların Aile Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda

Yazarlar

  • Murat ÇİFTÇİ Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022-V30-01

Anahtar Kelimeler:

Göç- dezavantajlılar- sosyal politika- sağlık politikası- sosyal hizmet

Özet

Türkiye, 2011’den itibaren yoğun Suriyeli akımına uğrayan bir ülkedir. Günümüzde resmi rakamlara göre dört milyonu zorlayan Suriyeli Türkiye’de yaşamaktadır. Geçici sığınmacı olarak kabul edilen Suriyeliler, Türkiye içerisinde istedikleri yerde yaşayabilmektedir. Bu durum 81 ildeki nüfus va kaynaklarla dengeli dağılmayıp az sayıda ilde yığılmalarına olanak tanıdı. Suriyelilerin yığıldığı metropoller ve sınır kentlerde çok ciddi sorunlara yol açtılar. Bu sorunların başında kent nüfusu için oluşturulan kaynakların, ilave Suriyeli nüfus baskısıyla yetersiz kalmasıdır. Örneğin Kilis’te bugün Suriyeli sayısı Türk sayısından fazladır. Kaynak dağıtımı ise Türk nüfusa göre yapıldığından, ilave Suriyeli nüfus baskısı doğal olarak ilave kaynağa ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Primary healthcare service kamu sağlık hizmet sunumunda ilk basamak ve en yaygın hizmet sunucusu olan aşamadır. Primary healthcare service aile hekimliğine dayanmaktadır. Aile hekimi dağılımı ise il, ilçe, mahalle nüfus sayılarına göre en dengeli dağıtılan kamu sağlık personelini oluşturur. Ancak Suriye’den gelen ilave nüfusun iller arasındaki dengesiz dağılımı, beraberinde aile hekim arzının da iller arasındaki dağılımında keskin bozulmasına yol açtı. Bu çalışmada Atkinson eşitsizlik endeksi kullanılarak illerdeki Türk ve Suriyeli nüfusuna göre iki nüfus kesiminin aile hekimlerinden sağladığı sosyal fayda hesaplanarak karşılaştırıldı. Diğer hekim varlığı için de karşılaştırma için aynı uygulama prosedürü gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular aile hekimlerinden sağlanan sosyal faydanın Suriyeliler için orantısız düşük kaldığı görüldü.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Sayı

Bölüm

Demografi