AHP Yaklaşımı ile ERP Proje Yönetiminde Önceliklerin Belirlenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022-V30-04

Anahtar Kelimeler:

Analitik Hiyerarşi Prosesi- AHP- Havacılık ERP Projesi- ERP Proje Yönetimi

Özet

Dünya çapında pek çok imalat ve hizmet sektörü, ürünlerini pazara daha hızlı sunabilmek, kaynaklarını etkin kullanarak verimliliği artırmak için son derece entegre Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning=ERP) sistemlerini benimsemektedir. Şirket içindeki mevcut kültürün dijital dönüşüme ve değişime dayanıklı, çevik, gelişime ve yeniliğe açık, daha güçlü hale getirilmesi ERP uygulaması ile sağlanmaktadır. ERP, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri, üretim planlama, kalite yönetimi, müşteri hizmetleri dahil, şirket genelinde akan bilgilerin kesintisiz entegrasyonunu vadeden ticari bir yazılım paketidir.  Şirketlerde ERP sistemi kurulumunun oldukça pahalı ve zaman alıcı olduğu bilinmektedir. Buna karşın, ERP sisteminin yatırım geri dönüş hızı ortalama 8 ila 23 ay arasında değişmektedir. ERP dönüşüm projesi, işletmenin tüm iş birimlerine dokunmakta ve etkilemektedir.  Bu nedenle, şirketin ihtiyaç ve hedeflerine uygun, doğru yazılım paketi ve çözüm ortağı yazılım firması seçimi ile farklı iş birimlerinden tecrübeli proje ekibi seçimi önem taşımaktadır. Yanlış seçim yüksek maliyet, işgücü ve zaman kaybına sebep olacaktır. Söz konusu seçim kararlarının verilmesi, bütçe desteğinin sağlanması, iş süreci değişiminin ve çalışan direncinin yönetilmesi için üst yönetim desteği gerekmektedir. Bu amaçla, yenilikçi, işbirlikçi ve lider ruhlu olması beklenen, genellikle kurum içinden bir proje sponsoru tayin edilmektedir. Sponsorun da dahil olduğu üst düzey yöneticilerden oluşan ERP yürütme kurulu, proje gelişimini izleyerek değişim ve riskleri yöneten, projenin belirlenen bütçeyle, teslimat takvimine uygun olarak, belirlenen zamanda canlıya geçişinde proje yöneticisine koçluk yapan, katılımcı ve karar verici mentor kişilerdir. Bu çalışmada, Havacılık ve Perakende Hazır Giyim (tekstil ve ayakkabıcılık), İnşaat sektöründe yer alan Firma yöneticileri ve çalışanları ile bu firmalara danışmanlık hizmeti vermiş IT Yazılım şirketi danışmanlarından oluşan karar vericilerin (proje ekibinin) uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. ERP Proje ekibi tarafından proje yönetim süreci; planlama ana kriteri altında üç alt kriter (İş Planı ve Hedefler-Çözüm Ortağı Yazılım Firması Seçimi ve Kurulum-Proje ekibi ve sponsor belirlenmesi), uygulama ana kriteri altında iki alt kriter (Süreç tasarımı As Is-To Be, Yapılandırma/Configuration), kontrol ve önlem ana kriteri altında üç alt kriter (Doğrulama Verification-UAT-Installation-Cut Over-Eğitim-Training) ve canlıya geçiş ana kriteri altında yine üç alt kriter (Canlı geçiş-Destek-Teslimat/Proje Kapanışı) olmak üzere dört aşamalı olarak ele alındığı ifade edilmiştir. Başarılı birçok ERP projesine imza atmış proje ekibinin görüşlerinden faydalanılarak, ERP proje yönetim aşamaları, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak analiz edilmiştir. ERP Proje yönetim aşaması kriterlerinin AHP analiz hiyerarşisi ile ikili olarak önem derecesine göre karşılaştırılmasında, Saaty tarafından geliştirilen 9’lu ölçek kullanılmıştır. Böylece, kriterler ikili olarak karşılaştırılarak göreceli önem düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile ERP proje yönetim aşamalarının önemi belirlenerek aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır:

  • Gerekli sayıda insan kaynağının ayrılması,
  • Yeterli maliyetle proje bütçe öngörüsünün yapılması,
  • Projenin teslim takviminin planlanması

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri