Elektrik Sektöründe EDAS ve VIKOR Yöntemleri ile Yeşil Tedarikçi Seçimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022-V30-07

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Tedarikçi Seçimi- EDAS- VIKOR- RoHS Analizi

Özet

Son yıllarda tüketiciler, doğaya karşı çevre dostu yaklaşımlar geliştirme eğilimindedirler. İşletmeler de, çevre dostu yaklaşımla üretim gerçekleştirmekte ve bu anlayışı tüm üretim süreçlerine yansıtmaktadırlar. İşletmelerin çevre dostu üretim gerçekleştirmelerinde doğru yeşil tedarikçi seçmi önemli bir yer tutmaktadır. İşletmeler, günümüz piyasasında birden fazla yeşil tedarikçiye sahip olabilmektedirler. Bu durum da işletmeler için tedarikçi seçim/karar verme problemlerini gündeme getirmekte ve bu problemler bir çok belirsizlik barındırmaktadır. Karar vericilerin kararlarını objektif, doğru olarak verebilmesi özellikle de kriter ve alternatif sayılarının fazla olması durumunda daha da önem kazanmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, birden çok alternatif ve kriter olması durumunda bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı yeşil tedarikçi seçim problemlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yeşil tedarikçi seçim problemi araştırılmıştır. Çalışmanın ana amacı;işletme için optimum yeşil tedarikçi seçimini sağlamaktır. Öncelikle işletmedeki üç uzmanın görüşü alınmış ve literatürden elde edilen; uygunluk kalitesi, yeşil ürün tasarımı, yeşil satınalma, yeşil üretim kriterleri ile çalışma için en uygun kriterler oluşturmuştur. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan EDAS ve VIKOR yöntemleri ayrı ayrı ele alınarak işletme için optimum yeşil tedarikçi seçimi yapılmış ve ulaşılan sonuçların işletmede uygulanmakta olan RoHS analizi ile tutarlılığı irdelenmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda RoHS analizi, VIKOR ve EDAS yöntemleri ile aynı yeşil tedarikçi sıralaması elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri