Hızlı Teslimat Sektöründe RFM Analizi ve Kümeleme Algoritmaları Kullanarak Müşteri Segmentasyonu

Yazarlar

  • Helin Öykü DEMİRCİOĞLU DHL Worldwide Express Transport and Trade Inc.
  • Berna ŞİMŞEK DHL Worldwide Express Transport and Trade Inc.
  • Serdar DİLMEN DHL Worldwide Express Transport and Trade Inc.
  • Tuncay ÖZCAN Istanbul Technical University https://orcid.org/0000-0002-9520-2494

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V32-04

Anahtar Kelimeler:

Müşteri Segmentasyonu- Kümeleme Algoritmaları- RFM Analizi- Hızlı Teslimat

Özet

Her sektörde olduğu gibi ekspres kargo sektöründe de en önemli konulardan biri müşteriyi tanımaktır. Müşteri tercihlerini anlamak, sadık ve kaybedilen müşterileri belirlemek şirketler için önemli rekabet avantajları sağlar. Bu noktada, RFM analizine dayalı müşteri segmentasyonu yaygın olarak kullanılmaktadır. RFM analizi, müşterileri yenilik (R), sıklık (F) ve tutar (M) nitelikleri kullanarak gruplara ayırmaktadır. Bu çalışmada, müşteri segmentasyonu, bir hızlı teslimat şirketinden alınan gerçek verilerle bir vaka çalışması ile sunulmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak, RFM analizine dayalı müşteri segmentasyonu için k-ortalamalar ve bulanık c-ortalamalar algoritmaları kullanılmıştır. Daha sonra, kümeleme kalitesini değerlendirmek ve en iyi küme sayısını belirlemek için Silhoutte ve Dunn indeksleri hesaplanmıştır. Son olarak, elde edilen küme merkezleri bazında stratejik analizler yapılarak kayıp ve sadık müşteriler belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-15

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri