Understanding Consumer Preferences and Behaviors through Neuromarketing: An Empirical Study

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V31-01

Anahtar Kelimeler:

Neuromarketing- Consumer Behaviors- Personality Traits- Brain

Özet

Bu çalışma, tüketicilerin tercihleri ve davranışlarını inceleyerek, pazarlama faaliyetlerinde yeni bir uygulama olan nöropazarlama yöntemini açıklamayı amaçlamaktadır.  Araştırma, tüketicilerin kişilik özellikleri, karar verme tarzları ve nöropazarlama arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışma örneklemini, 18-65 yaşları arasından rastgele seçilen 409 katılımcı oluşturmaktadır. Anket, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, alışveriş tercihleri ve tüketim davranışları hakkında sorular içermektedir. İkinci bölüm, katılımcıların kişilik özellikleri hakkındadır. Son bölümde ise katılımcıların demografik özellikleri ve hangi beyin bölgesinin dominant olduğunu belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İstatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular, katılımcıların cinsiyet ve beyin dominantlığı gibi faktörlere göre kişilik özellikleri ve tüketim davranışları alt kategorilerinde farklı düzeylerde önemli etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur.  Ayrıca, araştırma kişilik özelliklerinin tüketici davranış boyutlarıyla çeşitli şekillerde ilişkili olduğunu da göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

İşletme