Kredi Kartlarının Temerrüde Düşmesini Etkileyen Makro Ekonomik Değişkenler: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V32-02

Anahtar Kelimeler:

Kredi kartları- Kredi kartlarının temerrüde düşmesi- Makro ekonomik belirleyiciler- Regresyon analizi

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de kredi kartlarının temerrüde düşmesi üzerinde etkili olabilecek makro ekonomik değişkenler ve bunların etki düzeyleri araştırılmıştır. 2013-2022 dönemini kapsayan üç aylık ve aylık verilerden oluşan iki ayrı veri seti analiz edilmiştir. Analizler kapsamında, Seah vd. (2014) tarafından geliştirilen bir regresyon modeli Türkiye’ye uyarlanmıştır. Bu modelde, makro ekonomik değişkenler yanında ardışık bağlanımlı bir hata mekanizması da kullanılmış ve tahmin hatalarının geçmişe bağlılıkları dikkate alınmıştır. Analiz edilen modeller doğrusal olmadıklarından, parametre tahminleri EYO tahmincisiyle yapılmıştır. Bulgular incelendiğinde, gelir düzeyindeki ve faiz oranlarındaki artışların kredi kartlarının temerrüde düşme oranını azalttığı gözlenmiştir. Diğer yandan, enflasyon oranıyla kredi kartlarının temerrüde düşme oranı arasında ters bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Enflasyon oranları artsın veya artmasın, ekonomi durgunluğa girmedikçe kredi kartlarının temerrüde düşme oranları yükselmeyecektir. Ekonominin daralması ve işsizlik oranlarının artması halinde temerrüt oranlarının artabileceği öngörülmektedir. Ayrıca tahmin hatalarının güçlü ve pozitif bir geçmişe bağlılık gösterdikleri de belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-15

Sayı

Bölüm

Finans