Sosyal Konut ve Sosyal Karışım Deneyimlerinin Mekânsal Planlama İle İlişkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V32-01

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Konut- Uygun Fiyatlı Konut- Sosyal Karışım- Mekânsal Planlama- Kentsel Dönüşüm

Özet

Ödeme gücü olsun ya da olmasın herkesin, insan olması ve bir ailenin üyesi olması nedenleriyle konuta ihtiyaç duyması, göz ardı edilemez bir gerçektir. Özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı grupların barınma ihtiyacını karşılama anlamında öne çıkan sosyal konut olgusu, neoliberal politikaların sonuçları nedeniyle gerek literatürde gerekse kamu ve özel projeler kapsamında giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Bu araştırma ile sosyal konut ihtiyacı ve sorunları üzerinden mekânsal planlama aracının geleceğe yönelik sosyal konut ve sosyal karışım politikalarını belirlemedeki yerinin tartışılması ve bu amaçla mekânsal olguların, yaklaşım farklılıklarıyla birlikte sadece fiziksel değil, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve mekânsal planlama aracı ile sosyal konut ve sosyal karışım uygulamaları arasındaki ilişkinin netleştirilmesi hedeflenmiştir. Uluslararası literatürde sosyal konut, sosyal karışım ve mekânsal planlama ilişkisini araştıran çalışmalara ulaşılmakla birlikte, üç unsuru bir arada ele alan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmış olup Türkiye’de ise bahsedilen ilişkiyi ele alan doğrudan ilgili sınırlı sayıda çalışma belirlenmiştir. Bu noktada, sosyal konut ve sosyal karışım politikalarına mekânsal kararların katkısını daha derinlemesine inceleyen çalışmaların yaygınlaştırılması önemli görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-15

Sayı

Bölüm

Kamu Yönetimi